Preuzimanje

Na ovoj stranici možete pronaći instrukcije u vezi sa instaliranjem Indikatora i Skriptova za Meta Trader 4.

Budući da metatrader platforma ima nekoliko bazičnih indikatora koji se upotrebljavaju u trgovanju, odlučili smo da vam ponudimo još indikatora koji su napravljeni od strane trgovaca i koji ne mogu da naškode vašoj platformi za trgovanje a mogu da vam puno pomognu prilikom samog trgovanja.

Važna napomena:

Korisnik mora imati metatrader platformu za trgovanje i to mt4 verziju ove platforme da bi mogao koristiti indikatore u sekciji preuzimanje.

Indikatori se aktiviraju na sledeći način:

Ugasite aktivan prozor MT4 platforme
Otvorite root folder gde se na vašem hard disku kompjutera nalazi metatrader platforma npr.C:\Program Files\MetaTrader 4
Zatim kopirate željeni indikator i prebacite ga u MetaTrader4 folder u podfolder EXPERTS podfolder INDICATORS npr. C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators
Ponovo uključite vašu metatrader platformu u GLAVNOM MENIJU platforme idete na INSERT pa u podmeniju na INDICATORS pa u podmeniju CLIENTS i iz padajućeg menija odaberete novi indikator koji ste ubacili koji će se pokazati na aktivnom grafikonu.

Skriptovi se aktiviraju na sledeći način:
Ugasite aktivan prozor MT4 platforme
Otvorite root folder gde se na vašem hard disku kompjutera nalazi metatrader platforma npr.C:\Program Files\MetaTrader 4
Zatim kopirate željeni skript i prebacite ga u MetaTrader4 folder u podfolder EXPERTS podfolder SCRIPTS npr. C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\scripts

Kada su scriptovi ubačeni u root folder onda dvoklikom na njih ih otvarate i pritiskom na F5 na vašoj tastaturi ih pripremate za upotrebu. U ovako otvorenim skriptovima u root folderu možete menjati parametre skripta uz napomenu da posle svake promene morate pritisnuti F5 i sačekati da metaeditor uradi compile.

Da biste mogli da koristite skriptove morate podesiti expert advisor opciju da bude zelena i to jednim klikom na nju
Nakon toga na vašoj metatrader platformi u opciji TOOLS na glavnom meniju pa u podopciji OPTIONS treba da podesite expert advisor kao na slici:Skriptovi se pokreću pokretanjem opcije NAVIGATOR iz glavnog menija u metatraderu i dvoklikom levog dugmeta miša na izabrani skript.

Možete izabrati jedan od tri skripta koje se nalaze u sekciji MT4 skriptovi:

Close all (automatski zatvara sve pozicije u profitu)

Close all open positions (automatski zatvara sve otvorene pozicije sa profitom i gubitkom)

Close all after account profit reached (automatski zatvara sve pozicije kada se dostigne određeni definisani profit- profit i sve ostale funcije se mogu editovati tako što se otvori skripta iz root foldera na hard disku)