Disclaimer

 

Navodi i analize na sajtu www.trgovanje.rs su zasnovani na znanju i iskustvu autora tekstova i predstavljaju njihove lične stavove i mišljenja koji ne mogu biti osnova za akcije investitora.

Finansijska tržišta i forex tržište su tržišta sa maksimalnim stepenom rizika i svaki pojedinačni investitor pre bilo kakvog ulaganja mora biti svestan mogućih gubitaka.