Akcije Imlek a.d. Beograd IMLK

Od 2004. godine kada su akcije Imleka uvrštene na Berzu zabeležen je rastući trend.Imajući u vidu zakonitosti koje vladaju u psihologijI mase, pravilnom primenom tehničke analize na TeleTrader Professional platformi moglo se zaključiti da je dostizanje nivoa istorijski maksimalne cene predstavljao liniju otpora, što se moglo videti na grafikonu tako što se cena tri meseca, od februara do majakonstantno kretala oko istorijski maksimalne cene.

Po principima tehničke analize ovo područje se smatra najmanje rizičnim delom za investitore.

Za prodavce je ova linija otpora bila najidealnije mesto za prodaju uz veoma mali rizik. Za kupce

je predstavljalo mesto za ulaz uz uslov da je cena nekoliko dana belezila istorijske maksimume uz značajan obim trgovanja.

S obzirom da se to nije desilo, kupci ostaju suzdržani od kupovine, a prodavci ispravno postupaju i prodaju akcije po maksimalnim cenama.Ako u celokupnu analizu uključimo i odustajanje Campine od kupovine akcija Imlek-a moglismo doći do jasnog zaključka da će cena okrenuti pravac na dole.

Indikatori koji govore u prilog okretanja trenda ili korekcije su:

–          Jaka linija otpora koja ne uspeva da bude probijena

–          Cenovna linija seče sva tri pokretna proseka

–          GAP

–          Negativna divergencija na RSI grafikonu

Oni koji su propustili prodaju, mogu sačekati da se popuni GEP do cene od oko 2794 dinara.

 Scenario: Cena ima tendenciju pada do prve sledeće linije podrške po ceni od oko 2.100 dinara,kada očekujemo jasnu sliku da li je okretanje pravca kretanja cene korekcija na tržištu ili promena trenda iz rastućeg u opadajući.

Olivera Bugarinović, TeleTrader